Личности и събития със значим принос за утвърждаването на българщината, предизвикващи у нас чувство за българска гордост.