Събития от близкото и далечно минало. Исторически хипотези.